Odpromiennik M-1

Odpromiennik M-1 wytwarza swego rodzaju bańkę energetyczną o promieniu około 15 m, neutralizując negatywny wpływ cieków wodnych, siatki geopatycznej, smogu elektromagnetycznego itp. oraz zmniejszając negatywny wpływ promieniowania z zewnątrz. Odpromiennik może także zwiększyć odporność aury na wpływ promieniowania tego rodzaju oraz wpłynąć korzystnie na trzeci czakram i system nerwowy (uspokoić, wyciszyć, zrelaksować). Ponadto Odpromiennik może wzmocnić system odpornościowy. Jonizuje powietrze ujemnie. Jest w stanie zneutralizować negatywny wpływ w danym pomieszczeniu około trzech telewizorów i około 10 komputerów.

Odpromiennik M-1 doskonale harmonizuje z płytką P-8,5 i P-9,5. Płytki te powinny być oddalone od siebie nie mniej niż cztery metry w poziomie; odległość w pionie nie ma znaczenia.

Odpromiennik M-1 działa wykorzystując ruch energii wirowy prawoskrętny.

Po umieszczeniu w nowym miejscu Odpromiennik M-1 potrzebuje około trzech dni na stabilizację energetyczną – nie dotyczy Polski.

Odpromiennik M-1 został opatentowany w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Uwaga: Odpromiennik M-1 służy wyłącznie do oczyszczania energii w pomieszczeniu. Nie służy do leczenia!

  1. Płytkę należy położyć nalepką do dołu, z boku (po prawej stronie, patrząc na ekran) telewizora lub monitora komputera (jest to wskazane szczególnie w przypadku osób często korzystających z komputera – przez około osiem godzin dziennie).
  2. Odpromiennik M-1 nie można umieszczać poniżej poziomu gruntu (np. w piwnicy) – powinna znajdować się na wysokości co najmniej jednego metra powyżej poziomu gruntu. Nie powinna też leżeć na podłodze.
  3. Podłoże, na jakim leży płytka nie ma znaczenia.
  4. Na płytce nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
  5. Płytka nie może zostać wystawiona na działanie promieni słonecznych.
  6. Płytka doskonale harmonizuje z płytką P-8,5 i P-9,5.

Cena Odpromiennika : 310 PLN + koszt przesyłki (18 zł)