o nas

Woda życia

Jakość wody, którą pijemy ma znaczenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Woda pochodząca z różnych źródeł ma różne właściwości. Woda z kranu jest po prostu cieczą zawierającą wiele związków chemicznych. Stosowanie niektórych filtrów może dać zadowalające rezultaty, ale filtry nie są w stanie przywrócić wodzie pierwotnej struktury, tak korzystnej dla organizmu. Woda posiadająca swoją strukturę pierwotną to woda żywa. Z kolei woda pozbawiona takiej struktury to woda martwa.

Naukowe badania urządzenia do resetowania wody – Barbara Ciereszko

– urządzenie do uzdatniania wody w wersji starej i nowej
– teoria o tworzeniu wody wewnątrz Ziemi
– badania różnych naukowców
– wyniki badań prof. Korotkova
– przemiana pierwiastków w roślinach i zwierzętach
– końcówki do podlewania ogrodu

Produkty

ZRASZACZ

badania

Badanie „WODA ŻYCIA”

Woda żywa występuje naturalnie w nienaruszonej przyrodzie. Zwana jest też wodą heksagonalną, ponieważ jej cząsteczki mają formę sześciokąta foremnego. Dla organizmów żywych taka woda jest najlepsza. Stwierdzono, że komórki zdrowe otoczone są heksagonalnymi cząsteczkami wody, podczas gdy komórki chore otoczone są cząsteczkami wody pozbawionymi takiej struktury (woda martwa). Stwierdzono również, że woda heksagonalna łatwiej i szybciej przenika przez ściany komórek, co powoduje lepsze nawodnienie, ułatwia transport składników pokarmowych do wszystkich komórek organizmu oraz pomaga wydalać niepotrzebne produkty przemiany materii.

Wodę martwą można zamienić w wodę żywą za pomocą płytki P-8,5 oraz P-9,5